โรงเรียนบ้านเบญจา

หมู่ที่ 1 บ้านเบญจา ตำบลพลูเถื่อน อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

090-4942070

อายุ สาเหตุของวิกฤตอายุ และภาวะซึมเศร้าเป็นเวลานาน อธิบายได้ ดังนี้

อายุ มนุษย์เติบโตและเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพความเป็นอยู่ และอุปนิสัยของเขา นอกจากนี้ การเติบโตที่ก้าวหน้า และถดถอยของบุคคลยังได้รับอิทธิพลจาก อายุ เส้นทางชีวิตตั้งแต่เด็กจนโตเต็มไปด้วยเหตุการณ์ พวกเขามีอิทธิพลต่อสภาพแวดล้อมทางสังคม กลุ่มเพื่อน การเติบโตในอาชีพ ความมั่นคง ความสงบของจิตใจ ตลอดชีวิตคนคนหนึ่งมักจะตั้งเป้าหมายให้กับตัวเอง

อีกทั้งมีความคาดหวังต่อคนที่รัก ความมั่นคง การเงิน การพักผ่อน โชคชะตาของตัวเอง เมื่อขึ้นอยู่กับกำหนดเวลาที่บุคคลกำหนด ความคาดหวังไม่สมเหตุสมผลหรือถูกต้องเพียงครึ่งเดียวภาวะซึมเศร้า สามารถเข้ามาได้ รูปร่างหน้าตาของเธอเกี่ยวข้องกับความผิดหวังจากความคาดหวังที่ไม่ได้ผล ความพยายามที่สูญเปล่า และลักษณะที่เกี่ยวข้องกับอายุ เมื่อดูเหมือนว่าคนคนหนึ่งจะสายเกินไปที่จะลองใหม่อีกครั้ง

ในกรณีนี้ คุณสามารถทำอะไรเพื่อช่วยตัวเองได้บ้าง จะเข้าใจลักษณะเฉพาะของอายุ การเปลี่ยนแปลงส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง และค้นหาแหล่งข้อมูลที่จะช่วยให้คุณกระตือรือร้น มีความสุข และเป็นผู้ประกอบการได้อย่างไร เช่นเดียวกับในวัยเยาว์ของคุณ ทำไมอายุถึงนำไปสู่โรคซึมเศร้า ภาวะซึมเศร้าเนื่องจากวิกฤตอายุสามารถเกิดขึ้นได้ เมื่อคนเรามองย้อนกลับไปและตระหนักว่า มีข้อผิดพลาดมากมายเกิดขึ้นเบื้องหลัง

และมีเวลาเหลือเพียงเล็กน้อยในการแก้ไข หรือพยายามใหม่เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย การทำความเข้าใจสิ่งนี้ก่อให้เกิดความคิดที่มืดมน ประสิทธิภาพลดลง การละทิ้งสิ่งที่ชอบและสำคัญ ลดความจำเป็นในการสื่อสารกับผู้อื่น ชีวิตและความตายเป็นหัวข้อที่ไม่สูญเสียความสำคัญ และความเกี่ยวข้องกับบุคคล คนที่โตแล้ว เข้าสู่วัยผู้ใหญ่ ตั้งเป้าหมาย วางแผนดำเนินการ เขาใช้พละกำลัง ความสามารถ

ความรู้เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพกับผู้คนรอบตัวเขา สร้างครอบครัว ลงทุนในวิธีต่างๆ ทั้งทางวัตถุและพลังเพื่อสร้างเงื่อนไขที่สะดวกสบายที่สุดสำหรับการดำรงอยู่ของเขา ทุกคนวางแผนที่จะบรรลุเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงตามอายุที่กำหนด น่าเสียดายที่ไม่ใช่ทุกแผนการที่จะมีโอกาสเป็นจริงได้ เมื่อคนคนหนึ่งตระหนักว่า สิ่งที่เขาฝันถึงและสิ่งที่เขาพยายามมาตลอดชีวิต

การลงทุนทรัพยากรไม่สามารถเป็นจริงได้ เขาสามารถสัมผัสกับความรู้สึกต่างๆ ตั้งแต่ความโกรธและความเศร้าไปจนถึงความเฉยเมยและความหดหู่ใจ หลังมีอันตรายในการพัฒนาไปสู่ภาวะซึมเศร้าลึก ภาวะซึมเศร้าซึ่งไม่เป็นไปตามอายุของบุคคลนั้นไม่ได้เกิดขึ้นเสมอไป เมื่อแผนการที่ไม่ได้ผลเกิดขึ้น บ่อยครั้งที่ผู้คนประสบกับวิกฤตอายุจากทัศนคติที่สำคัญต่อตนเอง และความสำเร็จของพวกเขา

เมื่อเข้าสู่วัยกลางคน พวกเขาเริ่มรู้สึกว่าทุกสิ่งที่พวกเขาประสบความสำเร็จนั้นไม่สำคัญ จากนั้นพวกเขาก็มักจะลดค่าความพยายาม และความสำเร็จของพวกเขาลง หากเราวิเคราะห์สภาพจิตใจเช่นนี้ จะเห็นได้ชัดว่าคนคนหนึ่งได้ผ่านการประเมินคุณค่าอีกครั้ง เช่นเดียวกับครู เขาให้คะแนนตัวเองสำหรับทุกสิ่งที่เขามี บ่อยครั้งที่ค่าประมาณเหล่านี้ต่ำมาก งานของนักจิตวิทยากับลูกค้าดังกล่าว

อายุ

คือการช่วยให้เขาตระหนักถึงการมีส่วนร่วมของเขาต่อความสัมพันธ์ และเงื่อนไขของชีวิต ซึ่งอันที่จริงแล้ว ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อย และเริ่มชื่นชมตัวเองในฐานะบุคคลและความพยายามของเขา นอกจากนี้ สาเหตุของวิกฤตอายุและภาวะซึมเศร้าเป็นเวลานานอาจเป็นความกลัวตาย ในกรณีนี้งานจะเกิดขึ้นในระดับลึกของจิตใจ ซึ่งจะช่วยให้ยอมรับความจริงของการสิ้นสุดของการดำรงอยู่ตามที่กำหนด และตระหนักถึงคุณค่าของช่วงเวลาปัจจุบัน

ไม่ใช่เรื่องน่าอายที่จะมีนิสัยใหม่ ซึ่งมันเกิดขึ้นที่คนคนหนึ่งหันไปหานักจิตวิทยาด้วยความปรารถนาที่ไม่พอใจ ในการทำธุรกิจหรืองานอดิเรกเพื่อเรียนรู้นิสัยใหม่ๆ แต่ไม่สามารถจ่ายได้หรือทนทุกข์ทรมานจากการวิจารณ์จากคนที่คุณรัก เกิดอะไรขึ้นกับแต่ละบุคคล เหตุใดข้อจำกัดที่เข้มงวดเกี่ยวกับสิ่งที่เราต้องการทำจึงมีความสำคัญ อายุในกรณีนี้ อาจเป็นอุปสรรคหลักในการเติมเต็มความปรารถนาส่วนตัว

และความสามารถในการเป็นตัวของตัวเอง การติดตามบุคคลนี้ถูกขัดขวางโดยข้อห้ามตามความเชื่อ มันน่าอายที่จะทำสิ่งนี้ ตลก ไร้สาระ โง่ และอื่นๆ คนคนหนึ่งตระหนักดีว่าเขาจะไร้สาระ หากเขายอมให้ตัวเองเปลี่ยนนิสัยเก่าๆ เพื่อสิ่งใหม่ๆ และจะถูกประณามเพราะเหตุนี้ อย่างไรก็ตาม ความปรารถนาที่จะปฏิบัติตามความต้องการของคนคนหนึ่งก็ค่อนข้างแข็งแกร่ง และบุคลิกภาพก็ถูกบริโภค

โดยความขัดแย้งจากภายใน ซึ่งอาจนำไปสู่ภาวะซึมเศร้า คุณควรรู้ว่าการเป็นตัวของตัวเองนั้นไม่ละอาย ไม่สาย และไม่ตลกไม่ว่าจะอายุน้อย เป็นผู้ใหญ่ หรือสูงวัย ความสามารถในการปฏิบัติต่อตนเอง ด้วยความเอาใจใส่และการสนับสนุนจะมีส่วนช่วยในการพัฒนานิสัยที่ดีของการเห็นคุณค่าในตนเอง และการต่อต้านความเครียด แต่ยังรวมถึงการได้รับความเคารพจากผู้อื่นด้วย

สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจว่าชีวิตเป็นหนึ่งเดียว และการละทิ้งความปรารถนาของคุณเพื่อเห็นแก่มุมมอง หรือความคาดหวังของคนอื่น นั่นหมายถึงการใช้ชีวิตที่ไม่ใช่ชีวิตของคุณเอง แต่เป็นของคนอื่น ไม่มีคำว่าสายเกินไปที่จะเรียนรู้ รัก หาเพื่อน เล่นกีฬาผาดโผน สร้างสรรค์ และเรียนรู้พฤติกรรมงานอดิเรกใหม่ๆ เมื่อมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ความรักและความสัมพันธ์ ไม่มีวันสายเกินไป

ความรักไม่ได้ถามว่าจะมาตอนอายุเท่าไหร่ ความรักเกิดขึ้นในวัยผู้ใหญ่ และบางครั้งก็เกิดขึ้นในภายหลัง ในกรณีนี้ ผู้คนอาจเผชิญกับภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออก จะประกาศความสัมพันธ์อย่างไรกับลูกที่โตแล้ว เพื่อน เพื่อนร่วมงาน และไม่ถูกประณามในเวลาเดียวกัน เพื่อรักษาความรู้สึกและความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น คุณต้องให้ความรักกับตัวเองก่อน ทัศนคติที่ดีต่อตัวคุณเอง จะสังเกตเห็นได้สำหรับผู้อื่น

ซึ่งจะช่วยลดทัศนคติที่น่ารังเกียจในส่วนของพวกเขาได้อย่างมาก พฤติกรรมที่มั่นใจ แม้จะมีความคาดหวังทางสังคมเกี่ยวกับสิ่งที่คุณทำได้ และทำไม่ได้ในช่วงอายุหนึ่งๆ ก็จะทำให้คนอื่นเห็นได้ชัดเจนว่า คุณเป็นนายของชีวิต ดังนั้น มีเพียงคุณเท่านั้นที่ตัดสินใจว่าคุณจะรัก แต่งงาน แต่งงาน เปลี่ยนนิสัย งานอดิเรก ความชอบและงานอดิเรก

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ เยื่อ การทำความเข้าใจสภาพผิวและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนังบริเวณข้อต่อ