โรงเรียนบ้านเบญจา

หมู่ที่ 1 บ้านเบญจา ตำบลพลูเถื่อน อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

090-4942070

อาคารสถานที่


ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านเบญจา

b1 อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2512
b2 อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2553
b3 อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน/หอประชุม
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2543
b4 บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2523
b5 บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2512
b6 ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2528
b7 สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2559
b8 สนามกีฬา
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2512
b9 ถังเก็บน้ำ
ฝ.30(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2523
b10 ถนน/รางระบายน้ำ
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2542