โรงเรียนบ้านเบญจา

หมู่ที่ 1 บ้านเบญจา ตำบลพลูเถื่อน อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

090-4942070

บุคคลากร

 • รูปภาพ
  ชื่อ-สกุล/
  ตำแหน่ง
  t1
  นางสาวกัลยาณี เมืองขำ
  ครู

  กลุ่มสาระ ฯ : –

  t2
  นางสาวปทุมรัตน์ ศรีสวาท
  ครูผู้ช่วย

  กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย

  t3
  นางสาวตั้งจิต อินทร์ดำ
  ครูผู้ช่วย

  กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์

  t4
  นายมาโนช ชูนุ้ย
  นักการภารโรง

  กลุ่มสาระ ฯ : –

  t5
  นางสาวจรุวรรณ วงศ์มณี
  เจ้าพนักงานธุรการ

  กลุ่มสาระ ฯ : –

  t6
  นางปิยะพร เพชรทอง
  ครู (อัตราจ้าง)

  กลุ่มสาระ ฯ : –

  t7
  นางสาวกรรณิกา กองกุล
  ครู (อัตราจ้าง)

  กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์

  t8
  นายศิวาธัชย์ คล้ายบ้านใหม่
  ครู (อัตราจ้าง)

  กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์