โรงเรียนบ้านเบญจา

หมู่ที่ 1 บ้านเบญจา ตำบลพลูเถื่อน อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

090-4942070

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเบญจา

 

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อนุบาล 1
1
4
5
1
อนุบาล 2
5
6
11
1
อนุบาล 3
4
8
12
1
รวม อนุบาล
10
18
28
3
ประถมศึกษาปีที่ 1
6
3
9
1
ประถมศึกษาปีที่ 2
7
5
12
1
ประถมศึกษาปีที่ 3
2
4
6
1
ประถมศึกษาปีที่ 4
1
6
7
1
ประถมศึกษาปีที่ 5
6
1
7
1
ประถมศึกษาปีที่ 6
3
1
4
1
รวมประถม
25
20
45
6
มัธยมศึกษาปีที่ 1
0
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 2
0
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 4
0
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 5
0
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
35
38
73
9